Poul Søndergaard

Jeg har været pensionist i nogle år og har malet i snart 40 år. Vi havde 1000 ting i Nygade og solgte legetøj i 38 år. Min kone Karen døde i 1997, hvorefter jeg tog på bibelskole i Texas og videre til Guatemala. Da jeg var ca. 17 år blev jeg personlig kristen, og Gud gav mig et fundament af glæde og vished på at Guds løfter gælder også for mig. Jeg bad simpelt hen Jesus komme ind i mit hjerte, og jeg blev så fyldt af glæde, at jeg ikke sov hele natten. I Guatemala er jeg nu missionær og hjælper en kirke med at missionere på gaden (på spansk) når jeg er dernede.  Nu maler jeg, når jeg er hjemme; Jeg maler helst fra naturen og bibelske billeder. Jeg maler gerne noget med vand, da jeg tidligere har været fisker fra Hv. Sande.
Email:poul_sondergaard@yahoo.com
Mobil: 28906675